Hjertelig takk

11.08.2020

for blomster, hilsener, vennlig deltakelse og oppmerksomhet ifbm Anders Emil Bonde sin bortgang og begravelse. En spesiell takk til Sunndal Hjemmesykepleie for all hjelp og støtte, og de pengegavene som ble gitt til dem. Gunnveig, Eivind og Ruth m/familier
Takk etter dødsfall