Andreas B. Salberg

24.02.2021

Andreas Bergsrønning Salberg kom til verden 15.02.21. 3910g og 50cm. Stolte foreldre er Ragnhild Bergsrønning og Geir Salberg
Nyfødte