Martin Elias

16.04.2021

Martin Elias Hüttner-Vaag kom til verden på St.Olavs den 24.mars 2021. Han var 3850 gram og 50 cm lang. Leonie (9) og Noah Lorenz (6) er stolte storesøsken og stolte foreldre er Eirin og Tobias Hüttner-Vaag
Nyfødte