Nytt barnebarn

15.06.2021

Lille Solveig ble født 6.juni på Ullevål sykehus. Foreldre er Ingeborg Anker-Rasch og Andreas Rønning. Farmor og farfar på Rønningen / Svorkmo hilser stolt . Torill Rønning
Nyfødte