John Sande Eide

01.10.2021

Lille John kom til verden 19.09.21. Han var 3150 g og 48 cm da han ble født. Stolte foreldre er Ingebjørg Sande og Lars Bendic Eide.
Nyfødte