Hjertelig takk

for all vennlig oppmerksomhet, blomsterhilsener, deltakelse og minnegaver til Mercy Ships Norge ved Lovise Hesselbergs bortgang og bisettelse. (https://svanholm-vigdal.vareminnesider.no) Familien

Publiseringsdato 07.01.2023
Takk etter dødsfall