Velkommen til verden

16.12.2018

Gullet vårt, Lina, ble født tre uker før termin 9. november på St. Olavs. Hun var 2820 g og 48 cm. Stolte foreldre er Linda Rønning og Lulzim Hoti.